Wet op de privacy

Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) officieel in.
In het Nederlands spreekt men van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze Europese regelgeving gaat over de bescherming van verzamelde persoonsgegevens.
De AVG regelt het opslaan, bewaren, verwerken en de uitwisseling van gegevens.
Kinesitherapeut Hannelore Demonie en osteopate Ilse Demonie verzamelen, verwerken en delen alle gegevens conform de AVG.
De persoonsgegevens worden door de kinesitherapeut verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg.
De therapeuten houden zich aan de wettelijke verplichtingen die henals zorgverlener zijn opgelegd.
Bij vragen hieromtrent kan de verwerkingsverantwoordelijke geraadpleegd worden.
De verwerkingsverantwoordelijke is Hannelore Demonie.

Wet op de privacy
Schuiven naar boven