Stressgerelateerde chronische klachten

Psychosomatische klachten, chronische nek- of rugpijn, burnout, fibromyalgie, CVS, gedragsproblematiek, ADHD…

Allemaal veel voorkomende diagnoses in de praktijk, maar moeilijk te behandelen…

Als psychomotorisch therapeute probeer ik in te werken op drie systemen: het cognitief stelstel, het motorisch en het sociaal-affectief stelsel. Een goede afstemming van deze drie grote systemen is belangrijk voor een algemeen normaal en gezond functioneren.

Heel dikwijls is het sociaal-affectief stelsel overbelast door spanning en druk waardoor we worden belemmerd in ons helder denken (cognitief) en ons normaal bewegen (motorisch). Baby’s, peuters, kleuters, kinderen maar ook jongeren en volwassenen dreigen vast te lopen in een te ingewikkelde omgeving waar alles te veel en te snel op hen afkomt; hun aanpassingsvermogen faalt. Ze krijgen de diagnose van huilbaby, hyperkinetisch kind, agressieve en onhandelbare tiener of depressief mens.

Soms loopt die spanning zodanig op dat ze stilletjes aan gaan vervreemden van hun eigen lichaam: ze raken hun fijngevoeligheid kwijt waardoor anticiperen op de buitenwereld moeilijker en moeilijker wordt. Ze voelen zich niet meer goed in hun vel en proberen te compenseren aan de hand van vreemd en onaangepast gedrag. En dit gedrag evolueert mee met de tijd.

De technieken die worden uitgevoerd kunnen heel uiteenlopend zijn. Afhankelijk van de persoon die in behandeling is en zijn/haar klachtenpatroon, wordt een mix gegeven van manuele therapie, stretchprogramma’s, oefentherapie en relaxatievormen.

Afgelopen jaren heb ik vooral gewerkt met mensen die lijden aan fibromyalgie, CVS en spasmofilie. Vandaar dat ik me ook op dit terrein ben gaan verdiepen en bijscholen. Mijn therapie is dan ook gebaseerd op de onderzoeken en resultaten van de onderzoeksgroep Chropiver (prof. Dr. Jo Nijs, VUB).

Schuiven naar boven