Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgericht

Onze oplossingsgerichte therapie is opgebouwd vanuit de principes van de cognitieve, oplossingsgerichte systeemtherapie. Een mondvol om je te vertellen dat we er van overtuigd zijn dat jij alles in jou draagt om antwoorden en oplossingen te vinden, dat die dynamiek op dit eigenste moment al bezig is.

We beluisteren jouw verhaal met een open geest. Samen zoeken we naar wat helpend is. We ontdekken wat je energie geeft en wie of wat je in verbinding brengt met jezelf en de mensen om je heen. Daarom richten we ons op wat verandering en groei kan brengen op korte termijn. Daarin zijn we heel pragmatisch: als het werkt/helpt, dan gaan we er verder mee aan de slag. 

Verdriet

Verdriet ervaren we allemaal, in tal van schakeringen. Bij momenten lijkt het vanzelf te verdwijnen. Op andere momenten blijft het aanwezig, wordt het hard of krijgt het een andere kleur. Soms is het zacht aanwezig op de achtergrond, soms raakt het je heel erg en onverwacht. Verdriet ontspringt aan pijn of lijden dat je ervaart, het wortelt in teleurstellingen of schokkende gebeurtenissen. 

Je kan bij ons terecht met wat jou raakt, je angstig maakt, kwetst, pijn doet of wat verdriet losmaakt. We willen met jou op weg gaan in dat proces, in je zoeken om los te laten en toch weer verbinding te ervaren. We willen met jou de bagage en ervaring delen die we opgebouwd hebben in het jarenlang begeleiden van mensen in rouw, die worstelen met trauma, angst of verdriet.

Zin

We ervaren allemaal dat er ook momenten in het leven zijn waarop de vragen, zorgen of uitdagingen die we ervaren niet meteen zo helder zijn. Je voelt dat er ‘iets’ scheelt, dat je zoekt maar je weet niet goed naar wie of wat. 

Met respect voor jouw eigenheid, je unieke manier van in het leven staan en een diep vertrouwen in wat je echt beweegt, willen we samen met jou deze zoektocht gaan.. We zijn er van overtuigd dat we hierin als mensen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren en enthousiasmeren. We kunnen hiervoor, naast  de expertise in oplossingsgerichte therapie, terugvallen op een rijke bagage binnen de grote filosofische en levensbeschouwelijke tradities van het Westen en het Oosten. 

Afspraken en deontologie

Een consult oplossingsgerichte therapie gaat door in een therapieruimte van Praktijk Demonie. Een sessie duurt ongeveer een uurtje, de prijs bedraagt 50 euro. Binnen onze oplossingsgerichte therapie onderschrijven we de deontologische code van de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching (VVDO). Je kan deze hier nalezen: https://www.vvdo.be/deontologische-code

Schuiven naar boven