Gezondheidscoaching

We gaan uit werken, runnen een huishouden en ondertussen willen we ook gezond leven.  Zoals in de media alom tegenwoordig is proberen we zo gezond mogelijk te eten en daarnaast weten we dat we zouden moeten streven naar een half uur bewegen op een dag.  Jammer genoeg blijft het vaak bij proberen en streven naar…  De tijd ontbreekt en de motivatie is ook niet altijd even groot…  Of soms weten we gewoon niet wat we nu eigenlijk beter wel en niet eten of doen.

Tijdens het consult wordt in de eerste plaats een analyse gemaakt van het huidig (fysieke en mentale) functioneren. Hierbij wordt gepolst naar de levenswijze in het algemeen maar ook naar de voedingsgewoonten, het slaappatroon, andere huidige problemen en aanleiding van de komst. Uit deze analyse worden de basisdoelstellingen van de behandeling opgesteld. De behandeling is er dus één op maat en bestaat uit een totaalaanpak van de problematiek!

Schuiven naar boven