STUDIEDAG CVS

Zaterdag 1 juni 2013 om 13u30
De Spil Roeselare (rolstoeltoegankelijk)
Gratis inkom
Reservatie noodzakelijk via 050/45.01.00 of cvs@lmwvl.be (cvs, naam, adres, tel, aantal personen, eventueel rolstoel)

PROGRAMMA

13u30: start studiedag

13u40: De heer Geert Meersdom, hoofdverpleegkundige, voorzitter
CVS contactgroep.
Wat nu met CVS? Het gevraagde alternatief.

13u50: Professor Dokter Benjamin Fischler, neuropsychiater. Was hoofddocent
aan de Universiteit van Leuven, is gepromoveerd op een dissertatie over de
psychobiologie van CVS (VUB). Hij is lid van de Hoge Gezondheidsraad en voorzitter
van de CVS-werkgroep.
Existentiële aspecten en angst bij CVS.

14u25: Dokter Paul Jenet, FOD Sociale Zekerheid. Centrum voor medische expertise.
Sociale voorzieningen en CVS, o.a de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming, de
parkeerkaart toegekend door de FOD.

14u50: pauze

15u15: Dokter, Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.
Eerstelijnsgezondheidszorg, de huisarts en CVS.

15u45: Mevrouw Hannelore Demonie, kinesitherapeute.
De praktijk, CVS en de kinesist, psychosociaal model.

16u10: Dokter, Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding.
Chronisch zieken, beleidsaspecten CVS.

16u35: panelgesprek, antwoorden op vragen van patiënten en alle betrokkenen
(mantelzorgers, hulpverleners, …) bij CVS.
Moderator: Mevrouw Celina Van Pottelberghe, maatschappelijk assistente Liberale
Mutualiteit West-Vlaanderen, supervisor RDC en DMW. Voorzitter PEC (Provinciale Evaluatie
Commissie) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Einde voorzien om 17uur.

STUDIEDAG CVS
Schuiven naar boven