Weetje over osteoporose

Osteoporose wordt onterecht als een typische vrouwenziekte beschouwd. Hoewel ook mannen vaak getroffen worden door de aandoening, wordt ze bij hen nauwelijks opgespoord en behandeld. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het ontbreken van harde bewijzen dat medicatie ook mannen beschermt.

Naarmate we ouder worden, versnelt onze botafbraak waarbij het skelet verzwakt en het risico op breuken toeneemt. Heupbreuken, bekkenfracturen maar ook wervelindeukingen zijn een teken van gevorderde osteoporose.

Doordat we alsmaar ouder worden, stijgt het aantal gevallen van osteoporose. Meer dan twintig procent van alle mannen krijgt nu al te maken met een of meer osteoporosebreuken. Bovendien zijn de gevolgen van een breuk bij mannen vaak zwaarder.

Bij de ontwikkeling van medicatie stonden tot nu postmenopauzale vrouwen centraal, voor wie vandaag een waaier aan behandelingsmogelijkheden bestaat…

Weetje over osteoporose
Schuiven naar boven