Mindfulness

Vaak zien we de dingen volgens onze angst of verlangens.  We zien eigenlijk wat we verwachten of willen zien.  Ons onbewuste wordt bijgevolg heel vaak op de wereld geprojecteerd.  Kijken naar iets met een frisse blik zou ons vaak verder brengen.  De dingen proberen te zien zoals ze écht zijn.  En vooral: zoals ze hier en nu zijn.  Proberen los te laten wat achter ons ligt en nog niet te veel denken aan wat misschien komen zal…

We hebben het hier over mindfulness: onszelf loskoppelen van onze gedachten en onze zintuigen gebruiken om waar te nemen wie we echt zijn.

Mindfulness is gebaseerd op 7 inzichten.

1. Geduld.

Accepteren dat alles zijn eigen tempo heeft, ook al zijn we het ‘wachten’ een beetje verleerd…

Oefening:
Maak voor jezelf een lijstje met die zaken die je graag veranderd zou zien.  Overloop nadien je lijstje (eventueel met je huisgenoten) en vraag je af of het effectief nodig is dat deze zaken wijzigen?  Kun je bij sommige items eerst de tijd nemen en afwachten om te zien wat er gebeurt?

2. Niet onmiddellijk oordelen.

Af en toe durven een pauze inlassen vooraleer er geoordeeld of gereageerd wordt.

Oefening:
Kijk eens in de spiegel naar je gezicht en neem de tijd om te beschrijven voor jezelf wat je ziet.  Schrijf alles op.  Als je klaar bent, lees dan hardop wat je allemaal opgeschreven hebt.  Op welke manier pende je alles neer?  Oordelend of gewoon feitelijk?  Schreef je: ’te kleine ogen’ of ‘mijn ogen zijn niet zo groot’?

3. Open en nieuwsgierige blik.

Dit betekent afstappen van de automatische piloot.  Dus ook al nemen we iedere keer dezelfde weg, laten we toch proberen nu en dan op zoek te gaan naar nieuwe ontdekkingen.

Oefening:
De route naar je werk of naar de winkel ben je ondertussen zó gewend van te nemen dat je wellicht denkt dat je weet wat er allemaal op deze weg te zien is.  Probeer toch eens op zoek te gaan naar nieuwe dingen.  Welke zaken zijn er te zien die je nog niet eerder had opgemerkt?  Hetzelfde met je avondwandelingetje in de buurt of de wandeling die je met je hond altijd maakt…

4. Vertrouwen.

Als we meer durven vertrouwen op onze zintuigen, ons gevoel (en niet noodzakelijk onze gedachten), de dingen zoals ze zijn, lukt het beter de controle even los te laten.

Oefening:
Probeer jezelf even een situatie te herinneren waarbij het anders uitdraaide dan je op voorhand had gedacht.  Herinner je je nog hoeveel zorgen je jezelf hier rond maakte?  Was dit het waard?

Ook al loopt het af en toe anders dan we onszelf hadden vooropgesteld, de energie die we steken in het ‘ons druk maken’ vooraf, is vaak verloren.  Een andere oplossing is vaak even goed dan diegene die we voor ogen hadden…

5. Niet streven.

Als we altijd het onderste uit de kan willen halen en de nood voelen om de perfectie na te streven, dan wordt het lastig voor onszelf.  Dit moment kan even goed zijn als elk ander moment.  Precies zoals het nu is…

We zijn een beetje ingepeperd dat er altijd iets móet gebeuren.  Als we eens durven stilvallen, dan is er dat stemmetje in ons dat zegt: ‘doe toch iets i.p.v. op je bank te luieren’.  Presteren en streven zijn 2 woorden die we niet meer uit onze cultuur kunnen bannen. 

Oefening:
Probeer voor jezelf deze automatismen af en toe tegen te gaan en las nu en dan de ‘3-minuten-pauze’ regel in.  Trek je even terug, sluit je ogen en kom even bij jezelf.  Voel waar je ademhaling zit en probeer je hoofd even te ledigen.  Wat hoor je, wat ruik je, wat voel je op dat moment?  Zeker op hectische momenten thuis of op het werk, kan dit zalig zijn jezelf er even van tussenuit te trekken…  (Vaak zijn dit wc-momentjes)

6. Loslaten.

Dit betekent: laten zijn.  Dit wil niet zeggen dat we dingen wegduwen maar eerder onszelf niet hechten aan een bepaalde uitkomst.

Loslaten kunnen we al heel concreet ondervinden door een lichamelijke oefening. 

Oefening:
Span heel hard je vuisten op en probeer dan in één keer terug los te laten.  Doe hetzelfde met je schouders.  Span ze heel hard naar boven (richting oren) op om ze in één keer terug te laten vallen.  Lukt het je bruusk te spanning te lossen?  Wat voel je hierbij?  Een andere gewaarwording in gespannen en ontspannen toestand?

7. Acceptatie.

Dit gaat over aanvaarden van de zaken zoals ze echt zijn en loslaten dat de zaken niet altijd uitdraaien zoals je verwacht.

Oefening:
Tegenover sommige situaties sta je machteloos.  Trein die te laat komt, files, je kindje dat net voor vertrek nog een fles melk op de grond laat vallen, …  Situaties waar je zelf niets aan kunt veranderen, kun je  beter gewoon aanvaarden.  De energie die kruipt in het opwinden over en boos worden om, steek je beter in iets anders…  Daarom is het goed voor jezelf altijd eerst de vraag te stellen: kan ik dit veranderen of niet?  Indien niet, wordt het gewoon accepteren…

Mindfulness
Schuiven naar boven