Weetjes

Weetje over osteoporose

Osteoporose wordt onterecht als een typische vrouwenziekte beschouwd. Hoewel ook mannen vaak getroffen worden door de aandoening, wordt ze bij hen nauwelijks opgespoord en behandeld. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het ontbreken van harde bewijzen dat medicatie ook mannen beschermt. Naarmate we ouder worden, versnelt onze botafbraak waarbij het skelet verzwakt en het risico […]

Schuiven naar boven