Mindfulness

Met mindfulness kan je een nieuwe kracht ontdekken die je kan helpen in je leven, ook in de moeilijker momenten.  Je ontwikkelt zelfvertrouwen en emotionele intelligentie.  Je leert om bewuster met mensen en zaken om te gaan en vooral om bewust te worden van hoe je zelf denkt en handelt.  In de praktijk kan mindfulness een onderdeel zijn van de relaxatietherapie.  We gebruiken sleutelelementen uit de positieve en cognitieve psychologie en Mind/Body Medicine, dit volgens de richtlijnen van David Dewulf, de arts die mindfulness introduceerde ter preventie van depressie.  Er worden stap voor stap vaardigheden aangeleerd om stress aan te pakken, minder te piekeren en depressie te voorkomen.

Mindfulness
Schuiven naar boven