Kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens de methode Hendrickx

Kinderen met psychomotorische problematiek worden in de praktijk geholpen aan de hand van de kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens de methode Hendrickx.

Spanningskernen kunnen al te vinden zijn bij baby’s die problemen hebben met voeding, stoelgang,… Wanneer deze lichamelijke blokkages niet opgelost raken, kunnen die een blijvend effect hebben. Zo kunnen deze kinderen op latere leeftijd problemen krijgen met motoriek en coördinatie.

Met deze therapie proberen we het ontredderde gedragssysteem te herstellen en in evenwicht te brengen. Naast de coöperatieve oefeningen met oefenmateriaal, worden er manuele technieken uitgevoerd om de inwendige spanningen op te heffen. Zo wordt er getracht om in de eerste plaats terug het eigen lichaam te leren aanvoelen, om van daaruit ook de buitenwereld te leren kennen en te voelen. Op die manier leert men opnieuw om in elke situatie op de gepaste wijze te reageren.

De principes van de kritische ontwikkelingsbegeleiding zijn werkzaam bij psychomotorische achterstand, aandachts- en leerproblemen, gedrags- en contactstoornissen.

De ontwikkelingsbegeleiding kan worden uitgevoerd op doktersvoorschrift en bij nood aan langdurige therapie kan er onder voorschrift van pediater en na uitvoerige kinesitherapeutische testing een aanvraag ingediend worden bij de mutualiteit voor een verlengd statuut.

Meer informatie over de methode Hendrickx?

Ik help je spoedig verder.

Schuiven naar boven