Principes

De osteopathische geneeskunde is voornamelijk gebaseerd op de volgende principes:

De structuur bepaalt de functie en de functie bepaalt de structuur

De dynamiek tussen structuur en functie binnen een osteopatische behandeling vormt een  fundamentele basis voor de osteopaat om tot een goede behandeling te komen. Een gewricht dat niet optimaal functioneert,  zal na verloop van tijd ook structuureel aangetast worden. Een kort voorbeeld: de knieschijf moet tijdens het bewegen vlot “glijden” (articuleren) t.o.v. boven- en onderbeen. Wanneer de knieschijf in een verkeerde richting beweegt, kan dit gaan zorgen voor kraakbeenslijtage t.h.v. dit gewricht.  D.w.z. onder- en bovenbeen met de knieschijf, ook wel gekend onder de medici als het patello-femorale en het patello-tibiale gewricht. Daar de knieschijf niet meer optimaal functioneert, zorgt dit na verloop van tijd dus voor een aantasting van de structuur. Het omgekeerde geldt ook. Een herniatie in de wervelkolom (een structureel probleem) zal het functioneren van de aangetaste wervelniveau’s belemmeren. Het is hier zeer belangrijk om de ondergelegen en bovengelegen niveau’s vrij te maken, (d.m.v. mobilisatie, manipulatie)opdat de functionaliteit van het aangetaste niveau (de hernia) bewaard blijft. In ernstige gevallen is operatie echter een noodzaak. Post-operatief kan eveneens de functionaliteit van deze gewrichten verzorgd worden, wat leidt tot een verhoogde levenskwaliteit voor de patiënt(e).

Het belang van een goede circulatie

Ook wel “de wet van de arterie” genoemd door A.Taylor Still.

Elke cel in ons lichaam ondervindt een constante aan- en afvoer van voedingsstoffen en afvalstoffen. Bij een gewrichtsblokkade, overspanning in de spieren, littekenweefsel, een passieve levensstijl… komt de doorbloeding in het gedrang. Dit zorgt voor een extra gevoeligheid voor het ontstaan van ziekte ter hoogte van het desbetreffende weefsel. Zoals stilstaand water dat vertroebelt, zorgt een stagnatie van de circulatie in het lichaam voor het accumuleren van afvalstoffen. Een optimale doorbloeding is dus zeer belangrijk voor het onderhouden van een goede functie en structuur van de gewrichten, organen, spieren…

Het lichaam is een biologische éénheid

Osteopathie is een holistische geneeswijze, wat betekent dat het lichaam als geheel meer is dan enkel de som van de samenstellende delen. Bij de behandeling van een voetprobleem, wordt ook de stand van de knie, de heup, het bekken, de lage rug.. onderzocht. Al deze gewrichten proberen immers te compenseren op de foutieve stand van de voet. Echter  wanneer deze “compensatiemechanismen” ten einde lopen, ontstaan er symptomen als pijn en bewegingsbeperking. Het is dan aan mij als osteopate om deze compensatiemechanismen terug te geven aan het lichaam zodat de pijn verdwijnt of geminimaliseerd wordt. Bij ernstige gewrichtsafwijkingen wordt samengewerkt met een podologe, huisarts… om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Het lichaam bezit een zelfregulerend vermogen

Koorts, allergische reacties, vorming van littekenweefsel, het bloedstollingsproces… Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe ons lichaam zichzelf reguleert. Het is constant op zoek naar het vinden van een optimaal evenwicht om goed te kunnen functioneren. Als osteopaat geef je de verloren beweeglijkheid, doorbloeding, optimale bezenuwing  terug aan het lichaam opdat het zichzelf volledig kan herstellen. Het gevolg hiervan is een sterk verminderd optreden of een verdwijnen van de eerst aanwezige symptomatologie.