STUDIEDAG CVS

Osteopathie bij kinderen nu ook aan huis!!!

Vanaf heden is het ook mogelijk om de osteopate aan huis te laten komen voor de behandeling van kinderen!  Dit kan om praktische redenen als ouder makkelijker zijn maar ook vinden wij het belangrijk dat een kind zo ontspannen mogelijk kan blijven tijdens de behandeling.  Indien vragen of interesse in een consultatie, kan u Ilse contacteren op: 0472/70.39.50

Core Stability – BBB

Wat we willen aanbieden is een combinatie van stretch- en stabiliteitsoefeningen. Dit is een zeer toegankelijke bewegingsreeks, ook voor niet-gevorderden. Zeker zinvol ter preventie van sportblessures of lage rugklachten. Maar ook de recreatieve sporter is van harte welkom!

Tools die gebruikt worden tijdens de training zijn gymballen, resistance bands maar ook gewichtjes.

Dus veel variatie in de reeks!

Er wordt getraind in kleine groep, daar de persoonlijke begeleiding voorop staat! De sessies gaan door op zaterdagnamiddag, indien geïnteresseerd, neem gerust contact op via deze site (contactformulier)!

Andullatietherapie

Deze innovatieve massagemethode veroorzaakt trillingen welke ter hoogte van de huid zeer veel mechanische veranderingen veroorzaken.  Specifieke gevoelszenuwuiteinden reageren zeer snel op deze mechanische huiddeformaties en kunnen tot 700 trillingen per seconde registreren.  De gedetecteerde mechanische trillingsenergie wordt, na omzetting in elektrische zenuwimpulsen, doorheen de zenuwvezels ‘doorgeseind’ aan een snelheid van 30 tot 60 m/sec.  Aan hun uiteinden staan deze zenuwvezels in rechtstreeks contact met de spiercellen van een orgaan waar ter hoogte van de celmembranen de elektrische impulsen omgezet worden in chemische stimuli.

De andullatiematras combineert infraroodwarmte met dieptemassage en heeft reeds op wetenschappelijk niveau positieve resultaten getoond bij mensen met chronische pijn – en vermoeidheidsproblematieken.

Hooggevoeligheid

Iemand die hooggevoelig is of hypersensitief is iemand die gevoeliger is voor indrukken en prikkels van de buitenwereld dan gemiddeld.  Hij of zij neemt subtielere nuances waar in bv. de lichaamstaal en stemmingen van anderen, is gevoeliger voor licht, geuren en geluiden, enz…. Een hoog sensitief persoon (HSP) raakt daardoor sneller overprikkeld en heeft de behoefte zich terug te trekken op zichzelf.

HSP is geen ziekte maar een karaktertrek met vele verschillende eigenschappen.  Indien je er niet op de juiste manier mee leert omgaan (en dit kan voor iedere HSP anders zijn) kan deze karaktertrek de oorzaak zijn van zowel fysieke als psychische aandoeningen/problemen.

Elke HSP heeft verschillende eigenschappen, beleeft z’n HSP-zijn op een eigen, individuele manier.

Bezoek de site van de HSP beweging in Vlaanderen en doe de zelftest!

www.hspvlaanderen.be

Boekentip

Ver van de boom.  Als je kind anders is…  Door Andrew Solomon

Ver van de boom is het verhaal over de zoektocht van ouders en uitzonderlijke kinderen naar hun identiteit.  Het is het aangrijpende relaas over gezinnen met kinderen die anders zijn.  Gezinnen die geconfronteerd worden met autisme, schizofrenie of meervoudige ernstige handicaps.  Gezinnen met wonderkinderen, kinderen die misdaden begaan, kinderen die homofiel zijn of transgender.  Andrew Solomon laat zien voor welke immense problemen ouders komen te staan als hun kinderen vreemden voor ze blijken te zijn.  Het zijn verhalen over liefde, onmacht, menselijke tekortkomingen, onbegrip, opoffering en diepe menselijkheid.

Mindfulness

Met mindfulness kan je een nieuwe kracht ontdekken die je kan helpen in je leven, ook in de moeilijker momenten.  Je ontwikkelt zelfvertrouwen en emotionele intelligentie.  Je leert om bewuster met mensen en zaken om te gaan en vooral om bewust te worden van hoe je zelf denkt en handelt.  In de praktijk kan mindfulness een onderdeel zijn van de relaxatietherapie.  We gebruiken sleutelelementen uit de positieve en cognitieve psychologie en Mind/Body Medicine, dit volgens de richtlijnen van David Dewulf, de arts die mindfulness introduceerde ter preventie van depressie.  Er worden stap voor stap vaardigheden aangeleerd om stress aan te pakken, minder te piekeren en depressie te voorkomen.

RONDE TAFEL: “CVS/ME/OLK – Hoe verbeteren we de aanpak?”

 

Wanneer? 19 sep 2013 om 09:30

Waar? Congreszaal Federaal Parlement
Leuvenseweg 21 (bezoekersingang Kamer), 1000, Brussel

 

PROGRAMMA

9u30 – Ontvangst deelnemers

10u – Verwelkoming door Staatssecretaris John Crombez

10u15 – Zoektocht van de patiënt
– Getuigenis van een patiënt
– Dr. Stefan Heytens (huisarts)

10u35 – Organisatie van de tweede lijn
– Getuigenis van een patiënt
– Prof Dr Dirk Vogelaers (UZ Gent)

10u55 – Koffiepauze

11u10 – Maatschappelijke integratie
– Getuigenis van een patiënt
– Dr Mireille De Bruyn (adviserende arts Socmut)

11u30 – Voorstelling van de resolutie door Volksvertegenwoordiger Maya Detiège en Senator Bert Anciaux

11u50 – Vragen aan de sprekers

12u15 – Slotwoord door Prof Dr Christine Van Broeckhoven (VIB – Universiteit Antwerpen)

12u30 – Einde van de Ronde Tafel

Koffie en broodjes zijn voorzien

 

Baanbrekend onderzoek fibromyalgie

Artikel uit ‘De Morgen’ van dinsdag 25 juni 2013

http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/1657594/2013/06/24/Pijnbron-van-fibromyalgie-zit-niet-tussen-de-oren.dhtml

Neurowetenschappers hebben de pijnbron bij fibropatiënten gevonden. In schril contrast met vastgeroeste vooroordelen moeten we daarvoor niet gaan zoeken in de hersenen. Miljoenen mensen, waarvan de meerderheid vrouwen, zijn al jaren wanhopig op zoek naar een doeltreffende behandeling. Tot op vandaag dachten veel artsen dat fibromyalgie een imaginaire, puur psychologische aandoening was, maar baanbrekend onderzoek wijst uit dat de ziekte veroorzaakt wordt door een teveel aan zenuwvezels in de bloedvaten.

Amerikaanse neurowetenschappers onderzochten de huid op de handen van mensen die door gebrek aan sensorische zenuwvezels amper reageren op pijnprikkels. Vervolgens deden ze hetzelfde met handen van fibropatiënten. Zo zagen ze een overdreven hoeveelheid van één specifiek type zenuwvezels, genaamd arteriool-venulen (AV).

Tot voor dit onderzoek dachten wetenschappers dat deze vezels alleen verantwoordelijk waren voor het regelen van de doorstroom in de bloedvaten. Nu weten ze echter dat er een rechtstreekse link is tussen deze zenuweindes en de wijdverspreide pijn die patiënten met fibromyalgie voelen. De studie geeft dan ook een verklaring waarom veel mensen met fibro extreem overgevoelige handen en andere delicatie zones (zogenaamde tenderpoints of drukpunten) op het lichaam hebben. Ook verklaart het waarom koud weer de symptomen alleen maar erger maakt.

Presentatie studiedag CVS De Spil 1 juni 2013

STUDIEDAG CVS

Zaterdag 1 juni 2013 om 13u30
De Spil Roeselare (rolstoeltoegankelijk)
Gratis inkom
Reservatie noodzakelijk via 050/45.01.00 of cvs@lmwvl.be (cvs, naam, adres, tel, aantal personen, eventueel rolstoel)

PROGRAMMA

13u30: start studiedag

13u40: De heer Geert Meersdom, hoofdverpleegkundige, voorzitter
CVS contactgroep.
Wat nu met CVS? Het gevraagde alternatief.

13u50: Professor Dokter Benjamin Fischler, neuropsychiater. Was hoofddocent
aan de Universiteit van Leuven, is gepromoveerd op een dissertatie over de
psychobiologie van CVS (VUB). Hij is lid van de Hoge Gezondheidsraad en voorzitter
van de CVS-werkgroep.
Existentiële aspecten en angst bij CVS.

14u25: Dokter Paul Jenet, FOD Sociale Zekerheid. Centrum voor medische expertise.
Sociale voorzieningen en CVS, o.a de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming, de
parkeerkaart toegekend door de FOD.

14u50: pauze

15u15: Dokter, Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.
Eerstelijnsgezondheidszorg, de huisarts en CVS.

15u45: Mevrouw Hannelore Demonie, kinesitherapeute.
De praktijk, CVS en de kinesist, psychosociaal model.

16u10: Dokter, Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding.
Chronisch zieken, beleidsaspecten CVS.

16u35: panelgesprek, antwoorden op vragen van patiënten en alle betrokkenen
(mantelzorgers, hulpverleners, …) bij CVS.
Moderator: Mevrouw Celina Van Pottelberghe, maatschappelijk assistente Liberale
Mutualiteit West-Vlaanderen, supervisor RDC en DMW. Voorzitter PEC (Provinciale Evaluatie
Commissie) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Einde voorzien om 17uur.